Nasze produkty

Tworzywa sztuczne

 • - Przemiały PVC, PP, PE
 • - Spulweryzowane mieszanki służące do wytłaczania, wtryskiwania i rotomouldingu
 • - Regranulaty 

Środki pomocnicze

 • - Środki czyszczące do układów plastyfikujących MasterClean RML - dzwoń 663-732-053
 • - Środki polerujące do form wtryskowych CORATEX

Płyty z tworzyw sztucznych

 • - Grubość w zakresie 0,5 – 4,0 cm
 • - Wymiary 140 x 200 cm - możliwość cięcia na mniejsze płyty

Nasze usługi

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

 • - Kruszenie
 • - Mielenie
 • - Pulweryzacja (proszkowanie)
 • - Granulacja
 • - Wykonywanie mieszanek, separacja, czyszczenie i uśrednianie

Doradztwo

 • - Doradztwo techniczne w zakresie identyfikacji i przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • - Doradztwo mechaniczne w zakresie obsługi, napraw i sterowania urządzeniami do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Badania laboratoryjne i ich opracowanie

 • - Oznaczanie gęstości tworzyw sztucznych
 • - Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) tworzyw termoplastycznych
 • - Granica plastyczności
 • - Naprężenie przy zerwaniu
 • - Wydłużenie względne przy granicy plastyczności
 • - Wydłużenie względne przy zerwaniu plastyczności
 • - Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym
 • - Moduł sprężystości przy rozciąganiu